Dây Chuyền Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Từ Rác Thải Sinh Hoạt

 

Dây Chuyền Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Từ Rác Thải Sinh Hoạt. Tư vấn thiết kế công nghệ Ủ Vi Sinh, Ủ Nhiệt, chế tạo xây dựng Nhà máy theo yêu cầu có Hệ thống Sấy, Sàng phân loại thô, Nghiền thô, Nghiền tinh, Sàng tinh, Định lượng phối trộn, Ép viên, dạng Bột, Cân đóng bao Phân bón từ Rác hữu cơ, xơ Dừa. Tư vấn bài toán Kinh tế, chỉ số dinh dưỡng, giá thành sản xuất, giá bán ra thị trường