Phân Bón Hữu Cơ, Phân Gà Hữu Cơ, Phân Bò, Phân Lợn, Vi Sinh

Phân Bón Hữu Cơ, Phân Gà Hữu Cơ, Phân Bò, Phân Lợn, Vi Sinh (3 Sản phẩm)

Phân Gà Tuyết

Phân Gà Tuyết chất lượng cao là phân gà hữu cơ ( Organic fertilizer ) làm từ 100% phân Gà Đẻ trong chăn nuôi, làm từ máy ủ phân công nghệ Nhật Bản