Tăng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ

Tăng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ

Lai Châu chuyển 9 ha rừng xây KĐT Thiên đường Mắc Ca của Him Lam
Giá một hóa chất sản xuất phân bón tiếp tục giảm hơn 9% một ngày
Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mận hiệu quả 2022
Trang trại heo của Công ty MNS Farm Nghệ An tiếp tục “hành dân”
Giá hóa chất trong sản xuất phân bón tiếp tục giảm 9% một ngày

Theo Bộ NN&PTNT, hiện cả nước có 814 nhà máy sản xuất phân bón, trong đó có 235 nhà máy sản xuất phân hữu cơ, tăng 73 nhà máy và tăng 45% so với trước năm 2017.

Với tổng công suất các nhà máy phân bón tại Việt Nam hiện nay 32,16 triệu tấn/năm, phân hữu cơ chỉ đạt 3,36 triệu tấn (chiếm 10%). Tuy nhiên, so với năm 2017, công suất của các nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ trong nước cũng tăng 34% (từ 2,5 triệu tấn/năm tăng lên 3,36 triệu tấn).

 

nha-may-sx-phan-bon 

 

Trước nhu cầu phân bón của cả nước khoảng 12 triệu tấn/năm, nhiều tập đoàn, đơn vị như: Tập đoàn Quế Lâm, Tập đoàn Con Cò Vàng, Tổng công ty Sông Gianh, Công ty cổ phần Tiến Nông... đang mở rộng sản xuất. Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2020, các nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ trên cả nước đạt công suất ít nhất 12 triệu tấn/năm, để đến năm 2030 có thể chấm dứt việc sử dụng phân bón vô cơ gây hại cho đất và môi trường.

Fanpage facebook