Dây Chuyền Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ

Máy ủ phân hữu cơ

Máy ủ, Tháp ủ lên men giúp ủ phân hữu cơ nhanh hơn nhiều so với ủ truyền thống. Máy Phân Bón SHB tư vấn cung cấp giải pháp trọn gói. Tư vấn bài toán kinh tế đầu tư sản xuất phân bón...

Giải pháp xử lý chất thải chuồng trại

Các máy móc trong dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ: Máy ủ phân bón, Cân băng định lượng cấp nạp nguyên liệu, Máy nghiền phân bón, rác thải, Máy ẹp viên ( Máy vo viên), Máy đóng bao...