Dây Chuyền Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ

Dây chuyền xử lý phân gà vi sinh

Kinh nghiệm 10 năm, Máy Phân Bón SHB đã tư vấn xây dựng bài bản các cơ sở sản xuất phân gà từ nhỏ tới lớn trên Toàn Quốc. Dù phân gà đẻ hay phân gà trấu đều đem lại Giá trị to...

Máy ủ phân gà

Tại Việt Nam, Máy xử lý phân gà, phân gia cầm bằng công nghệ ủ cao nhiệt - CÔNG NGHỆ Ủ PHÂN "ĐỘC QUYỀN" CỦA ĐƠN VỊ MÁY PHÂN BÓN SHB. Giúp xử lý phân nhanh